Organisatie

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren beschikt over een bestuur bestaande uit zeven leden. De bestuursleden worden voor vier jaar aangesteld. Het totale ledenbestand van het Genootschap bedraagt op dit moment rond de honderd leden.

 • Najaarsvergaderingen

  De leden van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren komen twee maal per jaar in vergadering bijeen. In april wordt vergaderd tijdens de Jaardag van het Genootschap en later in het jaar, in november, vindt de Najaarsvergadering plaats. lees verder>

 • Jaarvergaderingen

  De leden van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren komen twee maal per jaar in vergadering bijeen. In april wordt vergaderd tijdens de Jaardag van het Genootschap en later in het jaar, in november, vindt de Najaarsvergadering plaats. lees verder>

 • Het Oude Pennetje

  In 1984 bestond het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren 25 jaar. Secretaris Ton Brouwers (Eindhovens Dagblad) kreeg bestuurssteun met zijn voorstel om wat te doen voor afgezwaaide leden. lees verder>

 • Voordrachten & Redevoeringen

  Het bestuur van het Genootschap organiseert regelmatig lunchbijeenkomsten waarvoor bijvoorbeeld een minister of een fractievoorzitter van een politieke partij wordt uitgenodigd. Deze lunchlezingen vinden plaats in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De inleidingen worden, indien beschikbaar, gepubliceerd op de website van het Genootschap. lees verder>

 • Ledenlijst

  Overzicht van alle leden van het Nederlands Genootschap van Hoofdreacteuren. lees verder>

 • Samenstelling bestuur & commissies

  Het bestuur van het Genootschap telt zeven leden, een aantal leden van het Genootschap maakt deel uit van de diverse Commissies. De Commissies staan onder leiding van een voorzitter. Eenmaal per jaar maakt de voorzitter van een Commissie een beknopt verslag. Dit verslag wordt toegevoegd aan de agenda voor de ledenvergadering van het Genootschap in het voorjaar (april). lees verder>