Jaarvergadering 2013

Verslag ledenvergadering Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, gehouden op 24 mei 2013, 15.15 uur, in Zaal Lorentz / Zeeman, Conferentie Center The Strip in Eindhoven.

1. Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden van het Genootschap van Hoofdredacteuren welkom.

2. Jaarrede voorzitter

3. Verslag van de najaarsvergadering van 16 november 2013

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

4. Ledenbestand

Het bestuur stelt voor als nieuwe leden vanaf 1 januari 2013 te benoemen:

 • Sjirk Kuijper – Nederlands Dagblad
 • Erik Noomen – Nieuwe Revu
 • Maurice Swirc – Nieuw Israelietisch Dagblad
 • Joost Oranje – Nieuwsuur
 • Monique Couwenberg – De Persdienst
 • Sjoerd Schotten – Novum
 • Johan Groeneveld – ANP
 • Gerben van 't Hek – HDC Media
 • Erik Kluis – Binnenlands Bestuur
 • Marjo L'Homme – Omroep Brabant

Beëindiging lidmaatschap per 31 december 2012:

 • Arno Reekers – De Telegraaf
 • Rinder Sekeris – Nederlands Dagblad
 • Peter Bergwerff – Nederlands Dagblad
 • Bram Bloemberg- NOVUM
 • Gert-Jan Hoekman – NU.nl
 • Rik Rensen – RNW
 • Ardi Bouwers- RNW
 • Jan Geert Majoor – HDC Media
 • Martijn van der Kooy – SC
 • Andrew Groeneveld – RTV Noord-Holland
 • Jos Campman – MTNL
 • Chris Wetering – SC
 • Rogier van't Hek – NU Sport Magazine en .nl

Het aantal leden bedraagt op dit moment: 97 leden.

5. Verslag secretaris

Jaarverslag van de secretaris (bijgevoegd)
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag.

Verslag penningmeester
Het verslag wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.

Verslag kascommissie
Sandra Phlippen maakt deel uit van de kascommissie. Zij laat weten dat de kascommissie de financiële administratie heeft beoordeeld en akkoord heeft bevonden.

Contributievaststelling
Sandra Phlippen vraagt om de contributie te verlagen. Pieter stelt voor om het tarief nu niet te wijzigen, maar het opnieuw aan de orde te brengen na het lustrum volgend jaar.

6. Rapportages commissies en vertegenwoordigingen

 1. Cie Opleidingen: Jos Timmers (bijgevoegd)
 2. Cie Politieperskaart: Alex Engbers (bijgevoegd)
 3. Free Press Unltd.: Corine de Vries (bijgevoegd)
 4. St. Ned. Sportpers: Jos Timmers (bijgevoegd)
 5. St. Persvrijheidsfonds: Bertus Tichelaar (bijgevoegd)
 6. Best. Nieuwspoort: Jan van Vegchel (bijgevoegd)

Er zijn geen opmerkingen over de rapportages.

Vacature Nieuwspoort
Er is een vacature ontstaan, omdat Jan van Vegchel geen lid meer is van het Genootschap. Tijdens de vergadering is er niemand die zich hiervoor aanmeld.

7. Bestuurssamenstelling

Het bestuur was in het verslagjaar als volgt samengesteld:

 • Pieter Sijpersma, lid sinds 2003 voorzitter sinds 28 mei 2010
 • Marcel Gelauff, secretaris sinds 28 mei 2010
 • Bart Verkade, penningmeester vanaf september 2012
 • Paul van Gessel, sinds 28 mei 2010
 • Laurens Verhagen, sinds 28 mei 2010

Paul van Gessel is met ingang van 1 februari 2013 directeur van RTV Noord-Holland en dus geen lid meer van het Genootschap en van het bestuur. De voorzitter maakt bekend dat het bestuur Leo Hauben (hoofdredacteur L1) heeft gevraagd om Paul op te volgen.

8. Taak en functioneren NGvH

Het bestuur stelt de leden voor om de komende bijeenkomsten te gebruiken om meer inhoudelijk over zichzelf te praten. Over wat de hoofdredacteuren meemaken en waar ze mee worstelen of successen die ze willen delen. Dit voorstel wordt omarmd door de leden. Voorgesteld wordt om ook mensen van kennisinstellingen uit te nodigen en hoofdredacteuren uit het buitenland. Het bestuur neemt de opmerkingen mee en gaat het plan verder uitwerken.

9. Rondvraag en sluiting

Arendo Joustra is jurylid van de Jacques van Veen Persprijs. Op 7 november 2013 wordt deze persprijs voor de zevende keer uitgereikt voor de beste Nederlandstalige publicatie/uitzending op het terrein van recht en rechtspraak. Deze persprijs is als eerbetoon aan de oud-Parooljournalist Jacques van Veen in het leven geroepen en wordt elke drie jaar uitgereikt. Arendo roept journalisten op om hieraan mee te doen.