Het Genootschap

Het Genootschap is een beroepsorganisatie, maar geen belangenorganisatie die alle Nederlandse hoofdredacties formeel vertegenwoordigt. Want dat zou strijdig zijn met de zelfstandige positie van de Nederlandse hoofdredacties. 

Om de onderlinge communicatie en informatie te bevorderen onderhoudt het Bestuur van het Genootschap structurele contacten met de NVJ, de NDP, de Raad voor de Journalistiek en de journalistieke opleidingen, zowel hbo als universitair. Daarnaast treedt het Bestuur op als gesprekspartner van verschillende overheden. 

Twee maal per jaar verschijnt onze Nieuwsbrief, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van het Bestuur en van de diverse Commissies, en waarin allerlei mededelingen voor onze leden zijn opgenomen.

Het Genootschap organiseert op gezette tijden lunches met bewindslieden of andere vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, waarbij de nadruk ligt op hun opvattingen over en contacten met de Nederlandse media.

Ieder voorjaar organiseert een uitgever of omroeporganisatie de Jaardag van het Genootschap. Bij dit hoogtepunt van het Genootschapsjaar zijn ook de partners van de leden hartelijk welkom. De dag eindigt met een feestelijk diner.
De najaarsvergadering is enigszins soberder van opzet, waarbij de nadruk ligt op het inhoudelijke gedeelte.