Contact

Floor Drechsler
Secretariaat Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren
Basisweg 30 | 1043 AP Amsterdam
Tel 06-22843818 | E-mail info@genootschapvanhoofdredacteuren.nl