Contact

Marianne Engel
Secretariaat Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren
Journaalplein 1  |  Postbus 26150 | 1202 JC Hilversum
Tel (035) 67 71177 | E-mail info@genootschapvanhoofdredacteuren.nl