Contact

Elly Ooms
Secretariaat Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren
Capellalaan 65 | 2132 JL Hoofddorp
Tel 023-7271850 | E-mail info@genootschapvanhoofdredacteuren.nl