Het oude pennetje

In 1984 bestond het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren 25 jaar. Secretaris Ton Brouwers (Eindhovens Dagblad) kreeg bestuurssteun met zijn voorstel om wat te doen voor afgezwaaide leden.

Voorzitter Gommert de Kok torpedeerde de naam Het Oude Pennetje, een idee van bestuurslid Ron Abram (Algemeen Dagblad). Een echt alternatief, zoals Oud-Genootschap, kwam er niet. Het clubje kwam niet echt van de grond. In 1993 was er een herstart dank zij Albert IJdens (Sijthoff Pers), Bas Klaverstijn (ex-Sijthoff Pers, Akzo) en Kees de Bruijn (Sijthoff Pers), bijgestaan door Marij Ensinck (secretaresse De Limburger). Er kwam meer response en de naam Het Oude Pennetje vond nu weerklank. Gemiddeld eenmaal per jaar wordt er een aan het vak gerelateerde activiteit georganiseerd voor voormalige (adjunct-)hoofdredacteuren, die met VUT of pensioen zijn en hun partners. HOP telt ruim 45 leden.

Bestuur
Marij Ensinck secretaris m.ensinck@xs4all.nl

 

Ereleden
Cokky Brouwers
Will Klaverstijn

 

Christiaan Berendsen
Eef en Marry Bos
Wibo Burgers
Harro en Elly Coumans
Dick en Masja Dalmolen
Rinus en Corrie Dieleman
Huub en Petra Elzerman
Leo en Carla Enthoven
Louis van der Geijn
Adrie en Anita den Haan
Nico Haasbroek
Camiel Hamans
Loek en Irene Heskes
Bert de Jong
Wio en Gerry Joustra
Marc en Lia de Koninck
Geert-Jan Laan
Jan Geert en Maaike Majoor / van der Ster
Tony en Cilia v.d. Meulen
Rimmer en Joke Mulder
Bob Nuys
Leo Pronk
Dick en Ariane van Reeuwijk
Klaas  en Marina Samplonius
Kees en Mieke Schaepman
Willem Schoonen
Gert en Esther Selles
Wim en Gerrie Timmers
Dick Toet
Dick en Ellen Verstegen
Rob de Vries
Bert en Marianne Vuijsje
Kees en Coby v.d. Wild
Frans en Tine Wijnands