Het Nieuw Oude Pennetje (NOP)

Nieuwe Oude Pennetje 

Het Nieuwe Oude Pennetje (NOP) is een informele voortzetting van Het Oude Pennetje (HOP), dat tussen 1993 en 2018 actief was als club van oud-leden van het Genootschap van Hoofdredacteuren. HOP organiseerde jaarlijks een excursie met een journalistiek of cultureel thema annex diner voor gepensioneerde collega’s en hun partners.
Na de opheffing – wegens tanende belangstelling – van HOP hebben enkele leden eind 2018 besloten tot een doorstart in de vorm van een ongedwongen kring (geen bestuur, geen officieel lidmaatschap, geen contributie) van pensioengerechtigde vakgenoten met eenzelfde hoofdredactionele achtergrond. Deze club komt – zonder partners – tweemaal per jaar in den lande bijeen voor een lunch met spreker of enige activiteit. Iedereen die aan deze criteria – die garant staan voor een blijvende hartstocht voor de journalistiek – voldoet is welkom bij de NOP-bijeenkomsten, welke steeds beogen even onderhoudend als genoeglijk te zijn.
Belangstellenden melden zich bij het organisatorische hart van het NOP: Marij Ensinck, m.ensinck@xs4all.nl