Het Genootschap

Het Genootschap is een beroepsorganisatie, maar geen belangenorganisatie die alle Nederlandse hoofdredacties formeel vertegenwoordigt. Want dat zou strijdig zijn met de zelfstandige positie van de Nederlandse hoofdredacties. 

Om de onderlinge communicatie en informatie te bevorderen onderhoudt het Bestuur van het Genootschap structurele contacten met de NVJ, de NDP, de Raad voor de Journalistiek en de journalistieke opleidingen, zowel hbo als universitair. Daarnaast treedt het Bestuur op als gesprekspartner van verschillende overheden. 

Het Genootschap organiseert op gezette tijden lunches met bewindslieden of andere vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, waarbij de nadruk ligt op hun opvattingen over en contacten met de Nederlandse media.

Ieder voorjaar organiseert een uitgever of omroeporganisatie de Jaardag van het Genootschap, in samenwerking met het Genootschap.

Het Genootschap houdt ook een najaarsvergadering en regelmatig bijeenkomsten met gastsprekers.