Ledenlijst A-Z

Achternaam tussenv. Voornaam Media
Arends   Nico M/Human Factor TV
Ark van Mireille BNR Nieuwsradio
Battes   Prisco FD
Beishuizen   Alex RTV Rijnmond
Berg van den Mischa RTV Noord
Besse   Allard De Persgroep Nederland
Binnendijk   Dink RTV Drenthe
Boer de Jeroen Business Insider Nederland
Bosch van den Paul AD
Brakel van René AVROTROS, EenVandaag
Breedeveld   Marcella NRC-Handelsblad
Brinkman   Johan Beleggers Belangen
Broertjes   Pieter Erelid
Buur   Chris De Volkskrant
Cann van Giselle NOS Nieuws
Cerit   Mehmet De Kanttekening
Dijk   Pancras De Ingenieur
Dijk van Evert Dagblad van het Noorden
Gelauff   Marcel NOS Nieuws
Gelder van Henrike Kidsweek / Sevendays / samsam
Gillissen   Daniël Nederlands Dagblad
Glazenburg   Fanny Seasons en Rootsmagazine
Groot Koerkamp   Sanne Quest
Hadderingh   Sandrina Omroep Gelderland
Hamer   Edger TrosKompas / TV Krant
Hart ‘t Jan Holland Media Combinatie
Hauben   Leo L1 Radio en TV
Hek van ‘t Gerben Holland Media Combinatie
Hoekman   Gert-Jaap NU.nl
Homme L’ Marjo Omroep Brabant
Hoogland   Wim De Telegraaf
Houtert   Lucas Brabants Dagblad
Huisjes   Bertus WNL
Jansen   Paul De Telegraaf
Jansen   Peter De Gelderlander
Joustra   Arendo Elsevier
Kaa van der Hille BNdeStem
Kellerhuis   Tom HP/De Tijd
Klok   Pieter Volkskrant
Kluis de Eric Binnenlands Bestuur
Kort de Edwin Omroep Zeeland
Kraa   Ria Frieschdagblad
Kranenberg   Annieke De Volkskrant
Kroon   Arie Leen PZC
Kuijper   Sjirk Nederlands Dagblad
Laan van der Cees Trouw
Lammers   Esther Trouw
Leferink   Bart NOS Nieuws
Leupen   Kamilla Parool
Linden  van der Hans EO
Lugt van der Paul RTV Utrecht
Lukkezen   Jasper ESB
Marcella   Justine Vorsten
Meulen van der Tony Erelid
Moerland   René NRC Media
Mulder   Hilmar Libelle
Mulder   Rimmer Erelid
Nijenhuis   Hans AD
Ockhuysen   Ronald Het Parool
Oetelaar van den John Eindhovens Dagblad
Oostra   Bjørn Media Groep Limburg
Openneer   Ilse RTL Nederland
Oranje   Joost Nieuwsuur
Pennarts   Judith Nieuwsuur
Poorthuis   Frank AD Nieuwsmedia
Ragut   Lotte Nieuwsuur
Riemsma   Martha Twentsche Courant Tubantia
Rijckevorsel van Rene Elsevier
Rijpma   Rennie ADR Nieuwsmedia
Roessingh   Martijn Trouw
Rogmans   Dolf Villamedia
Rozenbroek   José Radar + / Human magazine
Ruijl   Henk Omroep West
Santen van Helene Kek Mama, Sanoma Media
Schouten   Elske NRC Handelsblad
Schreuder   Marc RTL Nederland
Schuurman   Selma NOS Sport
Staps   Freek ANP
Swerink   Karin Mood for Magazines / LINDA.
Taselaar   Harm RTL Nederland
Tholen   Hilde Ouders van Nu
Trommelen   Jeroen Platform Onderzoeksjournalistiek Investico
Veeningen   Marc Talpa TV Productions
Veenstra   Renzo Omroep Brabant
Vries de Corine Mediahuis Nederland
Vullings   Jan Misset Uitgeverij B.V.
Warmerdam   Sander Leeuwarder Courant
Weesie   Dominique Omroepvereniging PowNed
Wijndelts   Ward Vrij Nederland
Willems   Philip Management Scope
Wit de Anton Katholiek Nieuwsblad
AchternaamVoornaamTussenv.Media
ArendsNicoM/Human Factor TV
ArkMireillevanBNR Nieuwsradio
BattesPriscoHet Financieele Dagblad
BeishuizenAlexRTV Rijnmond
BelIrenedeLinda
BeishuizenAlexRadio Rijnmond
BergMischavan denRTV Noord
BesseAllardDe Persgroep Nederland
BinnendijkDinkRTV Drenthe
BoerJeroenBusiness Insider Nederland
Bosch Paulvan den AD 
Brakel RenévanAVRO/TROS EenVandaag
BrinkmanJohanBeleggers Belangen
BroertjesPietergemeente Hilversum
BuurChrisDe Volkskrant
CannGisellevanNOS Nieuws
CeritMehmetDe Kanttekening
DijkPancrasDe Ingenieur
DijkEvertvanDagblad van het Noorden
FeenstraPerryFinancieel Dagblad
GelauffMarcelNOS Nieuws
GelderHenrikevanYoung&connected/Sijthoff Media
GillissenDaniëlNederlands Dagblad
GlazenburgFannySeasons en Rootsmagazine
Groot KoerkampSanneQuest
HaanWilmaNOS Nieuws
HadderinghSandrinaOmroep Gelderland
HamerEdgerTrosKompas / TV Krant
HartJan‘t Holland Media Combinatie
HaubenLeoL1 Radio en TV
HekGerbenvan ‘tHolland Media Combinatie
HoekmanGert-JaapNU.nl
HommeMarjoL’ Omroep Brabant
HooglandWimDe Telegraaf 
HoutertLucasBrabants Dagblad
HuisjesBertWNL
JansenPaulDe Telegraaf 
JansenPeterDe Gelderlander
JoustraArendoElsevier
KammingaAnoukVPRO
KellerhuisTomHP / De Tijd
KlokPieterDe Volkskrant
KluisEricdeBinnenlands Bestuur
KortEdwindeOmroep Zeeland
KraaRiaFriesch Dagblad
KranenbergAnniekeVolkskrant
KroonArie LeenPZC
KuijperSjirkNederlands Dagblad
LaanCeesvan derTrouw
LeferinkBartNOS Nieuws
LeupenKamillaParool
LindenHansEO 
LukkezenJasperESB
MarcellaJustineVorsten
MeulenTonyvan der
MoerlandRenéNRC Media
MulderHilmarLibelle
MulderRimmerzelfstandig consultant
NijenhuisHansAD
OckhuysenRonaldHet Parool
OetelaarJohnvan denEindhovens Dagblad
OostenAlettaNOS Nieuws
OostraBjørnMedia Groep Limburg
OpenneerIlseRTL Nederland
opvolgers halverwege 2020 bekendRTV Utrecht
OranjeJoostNieuwsuur
PennartsJuditchNieuwsuur
PelsDorienTrouw
PoorthuisFrankAD Nieuwsmedia
RagutLotteNieuwsuur
RiemsmaMarthaTwentsche Courant Tubantia 
RijckevorselRenevanElsevier
RijpmaRennieADR Nieuwsmedia
RoessinghMartijnTrouw
RogmansDolfVillamedia
RozenbroekJoséRadar + / Human magazine
RuijlHenkOmroep West
SantenHelenevanKek Mama, Sanoma Media
SchoutenElskeNRC-Handelsblad
SchreuderMarcRTL Nederland
SchuurmanSelmaNOS Sport
SpijkersIngridOmrop Fryslan
StapsFreekANP
SwerinkKarinMood for Magazines / LINDA.
TaselaarHarmRTL Nederland
TholenHildeOuders van Nu
TrommelenJeroenPlatform voor onderzoeksjournalistiek Investico
TrompersAndréBN DeStem
VeeningenMarcTalpa Network
VeenstraRenzoOmroep Brabant
VerhoevenMarianneOpzij
VriesCorinedeMediahuis Nederland
VullingsJanMisset Uitgeverij B.V.
WarmerdamSanderLeeuwarder Courant
WeesieDominiqueOmroepvereniging PowNed
WijndeltsWardVrij Nederland
WijnholdsErikDagblad van het Noorden
WillemsPhilipManagementscope
WitAntondeKatholiek Nieuwsblad
ZeelandWillemvanVPRO